Miten seuraavien arvojen, tavoitteiden ja periaatteiden pitäisi teidän mielestänne korostua maamme poliittisessa päätöksenteossa:

Vuosi 1993

Hyvin voimakkaasti
Melko voimakkaasti
Vaikea sanoa
Ei kovin voimakkaasti
Ei lainkaan


Porvarilliset arvot ja tavoitteet
518233614>>
Oikeistolaiset arvot ja tavoitteet
520233513>>
Vasemmistolaiset arvot ja tavoitteet
312213921>>
Vihreät (ekologiset, ympäristöä korostavat) arvot ja tavoitteet
184414163>>
Yksilölliset (individualistiset, yksilön merkitystä ja vastuuta korostavat) arvot ja tavoitteet
24451682>>
Yhteisölliset (kollektiiviset, yhteisön merkitystä ja yhteisvastuuta korostavat) arvot ja tavoitteet
134023163>>
Taloudellisen kasvun arvot
103517284>>
Yleensä aineellista hyvinvointia korostavat arvot
62616407>>
Yleensä henkistä hyvinvointia korostavat arvot
3846741>>
Uskonnolliset, hengelliset arvot
1020223015>>
Kodin ja perheen merkitystä korostavat arvot
4939540>>
Naisten arvomaailma
183023205>>
Miesten arvomaailma
112826256>>
Kansalliset, suomalaisuutta korostavat arvot
254511151>>
Kansainväliset, kansainvälisyyttä korostavat arvot
114219222>>
Luottamus markkinavoimien kykyyn ohjata yhteiskuntakehitystä
619262915>>
Pyrkimys taloudelliseen tasa-arvoon
274314113>>
Pyrkimys sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen
4340951>>
Pyrkimys sukupuolten tasa-arvoon
4236981>>
Demokratia-arvot, päätöksenteon kansanvaltaisuusperiaate
27402181>>
Päätöksenteon hajauttaminen paikalliselle/maakunnalliselle tasolle
164025132>>
Pyrkimys hyvään yhteiskuntasopuun/konsensukseen
28431771>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi