Vaikuttaako taloudellinen kasvu (olettaen että se jatkuisi vakaana) tiedän nähdäksenne myönteisesti vai kielteisesti seuraaviin asioihin:

Vuosi 1993

Vaikuttaa myönteisesti
Ei vaikuta olennaisesti
Vaikuttaa kielteisesti
En osaa sanoa


Yhteiskunnallinen hyvinvointi yleensä
661946>>
Aineellinen hyvinvointi elintaso
681954>>
Henkinen hyvinvointi 'psyykkinen elintaso'
3529246>>
Työllisyystilanne
77963>>
Ihmisten arvomaailma ja elämäntapa
2134337>>
Maamme kansainvälinen asema ja kilpailukyky
711735>>
Ympäristön tila/saastuminen
1021596>>
Luonnonvarojen käyttö/riittävyys
1222529>>
Hyvinvointipalvelujen tuotanto ja taso yleensä
592547>>
Sosiaaliturvan taso/rahoitusmahdollisuudet
671656>>
Eläkkeiden taso/maksamismahdollisuudet
691655>>
Mahdollisuudet palkankorotuksiin
671955>>
Ympäristönsuojeluinvestointien rahoitusmahdollisuudet
542659>>
Maan henkinen ilmapiiri
39311610>>
Taloudellinen tasa-arvoisuus kansalaisten kesken
2537258>>
Rasitus ja paine työelämässä
1325507>>
Ns. kestävän kehityksen toteuttamismahdollisuudet
38261020>>
Yhteiskunnallisten ristiriitojen esiintyminen
13323514>>
Ihmisten onnellisuus, elämänilo
3836157>>
Usko tulevaisuuteen, turvallisuudentunne
661865>>
Tulevien sukupolvien elämä ja hyvinvointi
53181411>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi