Mihin asioihin kansallinen identiteettimme on tähän saakka ensisijaisesti perustunut:

Vuosi 1993

KYLLÄ
EI


Suomen metsät, luonto ja luonnonrauha
7917>>
Maaseutu ja sen elämänmuoto
3858>>
Huippu-urheilu ja sen kansainvälinen menestys
3561>>
Suomalaiskansallinen kulttuuri erityispiirteineen (sauna yms.)
5145>>
Maamme erityisasema idän ja lännen välissä
4650>>
Suomalaisten saavutukset taiteessa, musiikissa ja muotoilussa
2571>>
Itsenäisyys ja sen vaatimat uhraukset (sodat yms.)
6828>>
Suomen kielen omaleimaisuus
3462>>
Suomalaisen työn ja tuotteiden korkealaatuisuus
4848>>
Ahkeruus, yritteliäisyys
4056>>
Aktiivisuus kansainvälisessä yhteistyössä (toiminta YK:ssa, ETYK)
2670>>
Pohjoismainen demokratia ja tasa-arvo
2967>>
Suomalaisten koulutus- ja sivistystaso
4947>>
Luotettavuus, maa joka 'pitää sanansa ja maksaa velkansa'
4947>>
Kansallinen, kulttuurinen ja rodullinen yhtenäisyys
2076>>
Tieteellinen ja teknologinen kehittyneisyys
2571>>
Suomi Euroopan osana, eurooppalaisuus
1086>>
En osaa sanoa
294>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi