Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vahvistuvan kansallisessa identiteetissämme:

Vuosi 1993

KYLLÄ
EI


Suomen metsät, luonto ja luonnonrauha
5540>>
Maaseutu ja sen elämänmuoto
4253>>
Huippu-urheilu ja sen kansainvälinen menestys
2075>>
Suomalaiskansallinen kulttuuri erityispiirteineen (sauna yms.)
2867>>
Maamme erityisasema idän ja lännen välissä
2768>>
Suomalaisten saavutukset taiteessa, musiikissa ja muotoilussa
3857>>
Itsenäisyys ja sen vaatimat uhraukset (sodat yms.)
2371>>
Suomen kielen omaleimaisuus
2570>>
Suomalaisen työn ja tuotteiden korkealaatuisuus
6332>>
Ahkeruus, yritteliäisyys
6034>>
Aktiivisuus kansainvälisessä yhteistyössä (toiminta YK:ssa, ETYK)
4351>>
Pohjoismainen demokratia ja tasa-arvo
3956>>
Suomalaisten koulutus- ja sivistystaso
5638>>
Luotettavuus, maa joka 'pitää sanansa ja maksaa velkansa'
3460>>
Kansallinen, kulttuurinen ja rodullinen yhtenäisyys
2174>>
Tieteellinen ja teknologinen kehittyneisyys
5737>>
Suomi Euroopan osana, eurooppalaisuus
3856>>
En osaa sanoa
391>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi