Minkä asioiden merkityksen haluaisitte vähentyvän kansallisessa identiteetissämme:

Vuosi 1993

KYLLÄ
EI


Suomen metsät, luonto ja luonnonrauha
274>>
Maaseutu ja sen elämänmuoto
1263>>
Huippu-urheilu ja sen kansainvälinen menestys
3243>>
Suomalaiskansallinen kulttuuri erityispiirteineen (sauna yms.)
1363>>
Maamme erityisasema idän ja lännen välissä
2946>>
Suomalaisten saavutukset taiteessa, musiikissa ja muotoilussa
1065>>
Itsenäisyys ja sen vaatimat uhraukset (sodat yms.)
1858>>
Suomen kielen omaleimaisuus
1758>>
Suomalaisen työn ja tuotteiden korkealaatuisuus
274>>
Ahkeruus, yritteliäisyys
274>>
Aktiivisuus kansainvälisessä yhteistyössä (toiminta YK:ssa, ETYK)
1066>>
Pohjoismainen demokratia ja tasa-arvo
670>>
Suomalaisten koulutus- ja sivistystaso
274>>
Luotettavuus, maa joka 'pitää sanansa ja maksaa velkansa'
670>>
Kansallinen, kulttuurinen ja rodullinen yhtenäisyys
2353>>
Tieteellinen ja teknologinen kehittyneisyys
373>>
Suomi Euroopan osana, eurooppalaisuus
1362>>
En osaa sanoa
1066>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi