Kuinka suhtaudut seuraaviin EY:n tiivistämistä koskeviin väittämiin, jos ne koskisivat joskus Suomea:

Vuosi 1993

Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
Melko kielteisesti
Erittäin kielteisesti
En osaa sanoa


Jäsenmaiden yhteinen ulkopolitiikka
734291712>>
Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
142924239>>
Jäsenmaiden yhteinen talouspolitiikka
1032261812>>
Jäsenmaiden yhteinen valuutta/rahayksikkö (ecu)
1530212311>>
Yhteinen EY-kansalaisuus (oman maan kansalaisuuden lisäksi)
1728192411>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi