Millainen vaikutus EY-jäsenyydellä käsittääksenne olisi seuraaviin asioihin maassamme:

Vuosi 1993

Myönteinen vaikutus
Ei olennaista vaikutusta
Kielteinen vaikutus
En osaa sanoa


Elinolot maassamme kokonaisuutena
18382710>>
Elintaso ja aineellinen vauraus
1445279>>
Kansantalouden vakaa kehitys
28332015>>
Työllisyystilanne
1733389>>
Vienti ja ulkomaankauppa
5523109>>
Yritystoiminnan vireys yleensä
44301211>>
Kilpailu yritystoiminnassa
48211710>>
Korkotaso
34331119>>
Verotuksen taso
20402117>>
Palkkataso
10364012>>
Hintataso yleensä
4336108>>
Elintarvikkeiden hintataso
5131106>>
Elintarvikkeiden laatutaso
1130506>>
Kulttuuriolot
27401613>>
Koulutusolot
27431711>>
Tiede ja tutkimustoiminta
4629715>>
Sosiaaliturva
325618>>
Terveydenhuolto
435498>>
Ympäristönsuojelu
26372311>>
Hyvinvointierot eri väestöryhmien välillä
4334911>>
Hyvinvointierot maan eri alueiden välillä
4364513>>
Kansalaisten oikeusturva
9443015>>
Sukupuolten tasa-arvo
7522612>>
Kansallinen itsemääräämisoikeus
320677>>
Suomen turvallisuuspoliittinen asema
21273811>>
Suomen suhteet Venäjään
7472716>>
Pohjoismainen yhteistyö
2750119>>
Suomi -kuva ulkomailla, maamme imago
41371010>>
Suomi pääomien sijoituskohteena
37321414>>
Maan henkinen ilmapiiri
20333113>>
Yleinen yhteiskuntamoraali
9383516>>
Demokratian toimivuus
8373517>>
Yksilön vaikutusmahdollisuudet
5325010>>
Rikollisuuden määrä
613709>>
Byrokratian määrä
8215315>>
Uskonnollinen/hengellinen elämä
6581321>>
Toimihenkilöväestön asema
14531615>>
Työntekijäväestön asema
8413711>>
Maatalousväestön asema
316699>>
Eläkeläisväestön asema
2374612>>
Yrittäjien asema
36311812>>
Lasten ja lapsiperheiden asema
5394014>>
Naisten asema
6482915>>
Oma asemanne ja elämänne
16452413>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi