Kuinka tärkeitä Teille ovat seuraavat työn/työpaikan ominaisuudet?

Vuosi 2010

Erittäin tärkeä
Tärkeä
Melko tärkeä
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä
En osaa sanoa


Työ on kokopäivätyö
3833161031>>
Työn ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen on mahdollista
344219401>>
Työllä on merkitystä / sitä tehdään hyvän ja tärkeän asian eteen
314120711>>
Työajat ovat säännölliset eikä töitä tarvitse viedä kotiin
3430191231>>
Esimies on innostava ja reilu
473812201>>
Työsuhde on vakinainen
542911411>>
Työssä voi toteuttaa itseään
364018501>>
Hyviin työsuorituksiin kannustetaan ja niistä palkitaan rahalla
283823911>>
Työnantajan ja esimiesteni arvot vastaavat omiani
224025922>>
Työ on sosiaalisesti arvostettua / sillä on korkea status
8202831112>>
Työpaikka on turvattu ja varma
463514401>>
Työ on mielenkiintoista
483911100>>
Työstä saatu korvaus / palkka on korkea
1432381311>>
Työpaikalla on hyvä henki ja viihtyisä työympäristö
53379101>>
Työpaikka tarjoaa hyvät etenemismahdollisuudet uralla
1431312041>>
Työajat ovat joustavia ja töitä voi tehdä myös etätöinä
1425282463>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi