Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä:

Vuosi 1992
Kysymyspatteria on kysytty myös: 1993 1992
Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Vaikka EY-jäsenyys voi merkitä maallemme tiukkoja aikoja, vielä vaikeammaksi elämämme muodostuisi EY:n ulkopuolella
2223232011>>
Maataloudesta murehtiminen ei ole EY-kysymyksessä järkevää, koska maataloutemme joutuu väistämättä remonttiin ilman EY-jäsenyyttäkin
2831121612>>
Puolueettomuuden merkitys on viime aikoina siinä määrin muuttunut, ettei ehdoton siitä kiinni pitäminen ole enää järkevää
1827182313>>
Lopullinen päätös maamme liittymisestä EY:n jäseneksi tulee tehdä kansanäänestyksen jälkeen kansalaisten enemmistön mielipiteen mukaan
53191097>>
EY-jäsenyys rikkoisi suomalaisen yhteiskunnan rauhan ja tuhoaisi perinteisen elämänmuotomme
1920182418>>
EY-jäsenyyden puolestapuhujat levittävät tahallaan vääriä tietoja asiasta saadakseen kansalaiset suopeiksi jäsenyydelle
1919271814>>
EY-jäsenyyden vastustus perustuu enemmänkin tunteisiin kuin tietoon
1732191713>>
EY-jäsenyys pakottaa suomalaiset noudattamaan monia sellaisia normeja ja yksityiskohtaisia säädöksiä, joita emme halua emmekä tarvitse
302918174>>
Työmarkkinoiden vapautumisen seurauksena monet koulutetut ja kyvykkäät suomalaiset muuttaisivat ulkomaille
323614132>>
EY-jäsenhakemus on loukkaus niitä kohtaan, jotka ovat taistelleet maallemme itsenäisyyden
2815152120>>
EY-jäsenyyden seurauksena raaka-aineiden kierrätys ja uusiokäyttö tehostuisivat maassamme
19313495>>
Tehokas ympäristönsuojelu Euroopassa on mahdollista vain EY-maiden yhteisvoimin
2226182012>>
EY-jäsenyys avaa ovet opiskelijoille ja tutkijoille vapaasti tulla ja mennä
35361962>>
EY-jäsenyysneuvotteluja käyvät virkamiehet ja poliitikot ajattelevat vain talouselämän etuja ja unohtavat tavallisten kansalaisten edut
313115165>>
EY-jäsenyyden vastustus on turhaa, koska maamme ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa liittyy EY:n jäseneksi
1527211817>>
Liittymällä EY:n jäseneksi Suomi lisää toimintamahdollisuuksiaan sekä idässä että lännessä
1827281510>>
EY haluaa Suomen jäsenekseen päästäkseen käsiksi metsiimme ja rantoihimme
1616212718>>
ETA-sopimus (Euroopan talousalue) on Suomelle aivan riittävä, sen tiiviimpää integraatiota maamme ei tarvitse
271627199>>
EY:n jäsenmaksut ovat aivan liian korkeat jäsenyydestä saataviin etuihin nähden
34183493>>
Maamme EY-jäsenyyteen liittyvistä asioista on jokaisen saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa
810133434>>
Monissa EY-maissa on yhtä hyvä tai parempi sosiaaliturva kuin Suomessa
512154026>>
EY:n ulkopuolelle jääminen ja sitä kautta itsemääräämisoikeuden säilyttäminen on meille tärkeämpää kuin vientietujemme turvaaminen
1516262515>>
Maamme tiedotusvälineet eivät toimi EY-kysymyksessä tasapuolisesti, vaan rajoittavat EY-vastaisen aineiston esilletuloa
192333167>>
EY:n kehitys hidastuu ja vaikeutuu tulevaisuudessa tuntuvasti
20313792>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi