Miten Te suhtaudutte siihen, että seuraavat EY:n keskeiset periaatteet joskus toteutettaisiin/koskisivat Suomea?

Vuosi 1992

Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
Melko kielteisesti
Erittäin kielteisesti
En osaa sanoa


Jäsenmaiden yhteinen ulkopolitiikka
73134198>>
Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
133225227>>
Jäsenmaiden yhteinen talouspolitiikka
123328179>>
Jäsenmaiden yhteinen valuutta/rahayksikkö (ecu)
133221248>>
Yhteinen EY:n kansalaisuus (oman maan kansalais. lisäksi)
142722278>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi