Millainen vaikutus EY-jäsenyydellä käsittääksenne olisi seuraaviin asioihin maassamme?

Vuosi 1992

Myönteinen vaikutus
Ei olennaista vaikutusta
Kielteinen vaikutus
En osaa sanoa


Elinolot maassamme kokonaisuutena
2135299>>
Elintaso ja aineellinen vauraus
1644287>>
Kansantalouden vakaa kehitys
27352014>>
Työllisyystilanne
2030397>>
Vienti ja ulkomaankauppa
532878>>
Yritystoiminnan vireys yleensä
4830108>>
Kilpailu yritystoiminnassa
5519149>>
Korkotaso
41301016>>
Verotuksen taso
25431711>>
Palkkataso
835468>>
Hintataso yleensä
513286>>
Elintarvikkeiden hintataso
553174>>
Elintarvikkeiden laatutaso
1035475>>
Kulttuuriolot
28421314>>
Koulutusolot
24471610>>
Tiede ja tutkimustoiminta
4829613>>
Sosiaaliturva
225628>>
Terveydenhuolto
338488>>
Ympäristönsuojelu
28372310>>
Hyvinvointierot eri väestöryhmien välillä
5374411>>
Hyvinvointierot maan eri alueiden välillä
5374412>>
Kansalaisten oikeusturva
11453012>>
Sukupuolten tasa-arvo
8562211>>
Kansallinen itsemääräämisoikeus
321667>>
Suomen turvallisuuspoliittinen asema
22273413>>
Suomen suhteet Venäjään
5522713>>
Pohjoismainen yhteistyö
2551129>>
Suomi-kuva ulkomailla, maamme imago
3941710>>
Suomi pääomien sijoituskohteena
32351415>>
Maan henkinen ilmapiiri
22323112>>
Yleinen yhteiskuntamoraali
10373614>>
Demokratian toimivuus
8413413>>
Yksilön vaikutusmahdollisuudet
532527>>
Rikollisuuden määrä
714688>>
Byrokratian määrä
10264714>>
Uskonnollinen/hengellinen elämä
7591318>>
Toimihenkilöväestön asema
12541614>>
Työntekijäväestön asema
1039399>>
Maatalousväestön asema
214738>>
Eläkeläisväestön asema
2384510>>
Yrittäjien asema
37301910>>
Lasten ja lapsiperheiden asema
5423912>>
Naisten asema
7522611>>
Oma asemanne ja elämänne
15462511>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi