Mikä on mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä EY-jäsenyyteen liittyvistä väitteistä?

Vuosi 1992

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


EY:n sijasta Suomen pitäisi hakeutua tiiviimpään yhteistyöhön Venäjän ja muiden entisten Neuvostoliiton osien kanssa
310192839>>
EY on niin pieni osa maailmantaloutta, ettei siihen sitoutuminen ja samalla muulle maailmalle selkänsä kääntäminen ole järkevää
1419222814>>
EY-jäsenyys lisäisi ulkomaisten tuotteiden suosiota/kysyntää maassamme kotimaisten tuotteiden kustannuksella
263319173>>
Euroopan valuuttakriisi osoittaa, että EY:n pitäisi pikaisesti siirtyä yhteiseen valuuttaan
716422014>>
Niin EY-jäsenyys kuin EY:n ulkopuolelle jääminenkin aiheuttaa Suomelle ongelmia, joten parasta olisi ettei koko EY:tä olisi olemassakaan
2618261512>>
Vaikka ETA-sopimus antaa maallemme monia samoja etuja kuin EY-jäsenyyskin, se on vain välivaiheen järjestely jonka varaan emme voi tulevaisuuttamme perustaa
162632149>>
Euroopan valuuttakriisi osoittaa, että yhteinen EY-valuutta on utopiaa, joka ei voi toteutua koskaan
161935217>>
Tanskan ja Ranskan kansanäänestysten tulokset osoittavat, ettei päätöksiä EY:n kehittämisestä pidä tehdä jäsenmaiden kansalaisia kuulematta
52251163>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi