Miten seuraavat väitteet vastaavat Teidän näkemyksiänne lamasta?

Vuosi 1992

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Jokseenkin kokonaan suomalaisten omaa syytä
422332>>
Johtuu pääasiassa ulkoisista syistä (mm. idänkaupan romahdus)
432727>>
Väistämätön seuraus 80-luvun talouspoliittisista virheistä
78155>>
Aiheuttaa suurta inhimillistä kärsimystä ja huolta
80125>>
Luo kestävän pohjan tulevaisuuden hyvinvoinnille
103849>>
Tahallaan tehty, joidenkin tahojen haluama asiantila
323035>>
Tervetullut kurinpalautus laiskistuneille suomalaisille
311947>>
Paljastaa poliittisten ja taloudellisten päättäjien avuttomuuden
78128>>
Vie suomalaisten itsetunnon/kansallisen omanarvontunteen
343330>>
On enemmänkin henkistä kuin aineellista laatua
262842>>
Paljolti pelkkää puhetta, ongelman vakavuutta on liioiteltu
151864>>
Heikentää luottamusta suomalaista yhteiskuntaa kohtaan
78136>>
Kasvattaa suomalaisia henkisesti, palauttaa oikeiden arvojen kunnioituksen
472624>>
Synnyttää suomalaisissa uutta sisua ja yritteliäisyyttä
393424>>
Katkeroittaa pysyvästi työttömiksi ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneet
612413>>
Pahentunut pessimismin lietsomisen ja surkeuden voivottelun myötä
562912>>
Hallitsematon syöksykierre, jota kukaan ei kykene nopeasti korjaamaan
582118>>
Luo ja kärjistää yhteiskunnallisia ristiriitoja
80144>>
Poistuisi pian, jos vain oikeat henkilöt olisivat päättäjinä
313531>>
On kasinopelin laskujen maksattamista tavallisilla kansalaisilla
78127>>
Edellyttää omista eduista tinkimistä jokaiselta suomalaiselta
751012>>
Pakollinen suursiivous taloutemme rakenteiden tervehdyttämiseksi
622114>>
Lisää rikollisuutta, välinpitämättömyyttä ja epäsosiaalista käyttäytymistä
80135>>
Merkitsee suurta tulonsiirtoa huono-osaisilta hyväosaisille
572516>>
On saanut laajat kansalaispiirit kokemaan taloudellista turvattomuutta
8593>>
Johtaa ennen pitkää mellakoihin, levottomuuksiin ja yhteenottoihin
374120>>
Kestää vielä kauan, todellinen pohja on vielä edessäpäin
414116>>
On jo taittumassa, ratkaiseva käänne parempaan on jo tapahtunut
154141>>
Herättää lopulta kansallisen yhteishengen ongelmien voittamiseksi
374516>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi