Jakautuuko ajankäyttönne eri elämänalueiden kesken toivomallanne tavalla, vai haluaisitteko muuttaa sitä jollakin tavoin? Haluaisin käyttää aikaani:

Vuosi 2010

Nykyistä enemmän
Kuten nykyisin
Nykyistä vähemmän
En osaa sanoa


Ansiotyöhön
1259236>>
Kotitöihin
1473113>>
Perheen parissa toimimiseen
365914>>
Ystäviin ja tuttaviin
435412>>
Vapaa-ajan harrastuksiin
465112>>
Yleishyödylliseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan
13621015>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi