Kuinka voimakkaiksi arvioitte ristiriidat seuraavien ryhmien välillä:

Vuosi 1992

Hyvin voimakas
Melko voimakas
Vaikea sanoa
Melko heikko
Ei esiinny lainkaan


Rikkaat - Köyhät
274312141>>
Poliitikot - Kansa
4640650>>
Työnantajat - Työntekijät
174219191>>
Maataloustuottajat - Kuluttajat
263419171>>
Hallitus - Ammattiyhdistysliike
41391350>>
Työssä olevat - Työttömät
152424305>>
Sosialistit - Porvarit
182923243>>
Miehet - Naiset
413254511>>
Nuoret - Vanhat
516244111>>
Hyvin koulutetut - Huonosti koulutetut
123026273>>
Yritykset - Luonnonsuojelu
214120151>>
Kasvukeskukset - Syrjäseudut
153523212>>
Ns. suuret ikäluokat - Nuoremmat ikäryhmät
61933336>>
Taloudellinen kasvu - Ns. kestävä kehitys
82246182>>
Eläkeläiset - Työssä olevat
51627409>>
EY-jäsenyyden kannattajat - EY-jäsenyyden vastustajat
254017131>>
Ydinvoiman kannattajat - Ydinvoiman vastustajat
334211100>>
Tiedotusvälineet - Taloudelliset ja poliittiset päättäjät
113727201>>
Suomalaiset - Suomeen tulleet ulkomaalaiset/pakolaiset
344110111>>
Kansallinen kulttuuri - Kansainvälinen kulttuuri
51539307>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka




Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi