Jos kansainvälistymiskehitys etenee voimakkaana, kuinka todennäköisenä Te pidätte seuraavien asioiden toteutumista Suomessa?

Vuosi 1991

tieto puuttuu
todennäköistä
vaikea sanoa
epätodennäköistä


Elintaso maassamme kohoaa
2831400>>
Työttömyys vähenee
2227500>>
Yritysten toimintaedellytykset paranevat
4133230>>
Kulttuurielämä rikastuu
6721100>>
Maassamme perustetaan paljon uusia yrityksiä
3335300>>
Suomalainen kulttuuri vähitellen häviää
2222540>>
Isänmaallisuus/kansallisuustunne katoaa
2117600>>
Sosiaaliturva heikkenee maassamme
3827330>>
Tyhjänpäiväinen roskaviihde valtaa kodit
5521220>>
Maamme puolueettomuus vaarantuu
2327480>>
Maahamme tulee paljon ulkomaalaisia
5421220>>
Maastamme muuttaa paljon ihmisiä ulkomaille
3928300>>
Suomenkielen asema vaarantuu
1816640>>
Maahamme siirtyy paljon ulkomaalaisia yrityksiä
3331340>>
Maastamme siirtyy paljon yrityksiä ulkomaille
4929190>>
Pääomamme karkaavat ulkomaille
4833170>>
Hintataso laskee maassamme
3922380>>
Kansallinen itsemääräämisoikeutemme heikentyy
3425390>>
Perinteiset arvot murtuvat ja unohtuvat
3425380>>
Tiedon kulku maiden välillä lisääntyy ja vapautuu
84950>>
Maaseutu ja syrjäalueet autioituvat
3927320>>
Tieteiden taso maassamme nousee
5530130>>
Levottomuudet, huumeet ja aids leviävät maahamme
6819110>>
Sulkeutunut kansanluonteemme avautuu
2235410>>
Ympäristön- ja luonnonsuojelu vaikeutuu
3326400>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi