Mitä ansiotyö merkitsee Teille henkilökohtaisesti?

Vuosi 2010

Hyvin suuressa määrin
Paljolti
Jossakin määrin
Ei juurikaan
Ei lainkaan
En osaa sanoa


Vain keinoa toimeentulon hankkimiseksi
183734821>>
Keinoa rahoittaa muita aktiviteetteja, joista olen todella kiinnostunut
1433361221>>
Jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle kuuluvaa velvollisuutta (verot ym.)
1026391861>>
Itsearvostuksen merkittävintä lähdettä/oman identiteetin ylläpitämistä
1435321342>>
Arjen rutiinia, joka ei herätä suuria tunteita mihinkään suuntaan
519382692>>
Mahdollisuutta päteä, 'olla jotain', saada onnistumisen kokemuksia
726362281>>
Työnteon suurta itseisarvoa, työ on ihmisen kunnia
8233224102>>
Pakopaikkaa muun elämän vaatimuksilta
151435432>>
Ammatillista kehittymistä, oman osaamispääoman kartuttamista
163634931>>
Pelkkää liikesuhdetta, työnantaja ostaa työni ja minä myyn
492733233>>
Välttämätöntä pahaa, pakkopullaa jota on pureksittava
362031382>>
Yhteenkuuluvuutta työnantajaa/työyhteisöä kohtaan
425432052>>
Jatkuvaa rääkkiä, fyysistä tai henkistä rasitusta
362032372>>
Mieluisaa toimintaa, johon osallistuisin vaikka en rahaa tarvitsisikaan
3123126253>>
Hyviä ihmissuhteita, tärkeää toveruutta/kaveruutta
1234401031>>
Epäoikeudenmukaista kohtelua, perusteetonta vähättelyä
241230494>>
Alinomaisia muutoksia ja niistä aiheutuvaa turvattomuutta
492633253>>
Etuoikeutta saada olla mukana toimimassa yhteiseksi hyväksi
926361883>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi