Millä tavoin Te arvioitte maamme henkisen ilmapiirin muuttuneen viime vuosien aikana, mitkä piirteet "kansallisessa mielentilassamme" ovat voimistuneet ja mitkä heikentyneet?

Vuosi 1991

tieto puuttuu
lisääntynyt
pysynyt ennallaan
vähentynyt
en osaa sanoa


Rehellisyys
2177630>>
Ahkeruus ja yritteliäisyys
9305530>>
Suvaitsevaisuus
21224850>>
Ahneus ja oman edun tavoittelu
8110320>>
Suomalainen sisu
4424550>>
Lainkuuliaisuus
2197320>>
Rikollisuus ja väkivaltaisuus
7811610>>
Yhteisvastuu heikompiosaisista
16274950>>
Välinpitämättömyys ja kovuus
7513630>>
Aatteellisuus ja ihanteellisuus
6225990>>
Tyytymättömyys ja kriittisyys
7314620>>
Elämänilo ja -halu
6335250>>
Usko parempaan huomiseen
8295370>>
Perinteisten arvojen ja tapojen kunnioitus
5167230>>
Kiinnostus muita maita ja kulttuureja kohtaan
6521470>>
Yhteistyöhenkisyys
12344280>>
Huoli luonnon tuhoutumisesta
846510>>
Lähimmäisenrakkaus
3296050>>
Työn arvostus
8226530>>
Isänmaallisuus ja kansallistunne
9453750>>
Luottamus auktoriteettejä kohtaan
21864120>>
Pinnallisuus ja ulkokohtaisuus
6715690>>
Yksilöllisyys ja omaehtoisuus
273423120>>
Yksimielisyys kansallisista tavoitteista
83437170>>
Henkinen hyvinvointi ja onnellisuus
5206640>>
Uskonnollisuus
6265960>>
Maanpuolustustahto
10453570>>
Henkinen avarakatseisuus
173230180>>
Usko kansanvallan toteutumiseen
42944190>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi