Olisiko Euroopan integroitumisesta Suomelle ja suomalaiselle etua vai haittaa, kun asiaa arvioidaan seuraavien näkökohtien kannalta?

Vuosi 1991

tieto puuttuu
paljon etua
hieman etua
ei vaikutusta
hieman haittaa
paljon haittaa
en osaa sanoa


Kokonaisuutena/yleisesti ottaen
17406114140>>
Elintason ja hyvinvoinnin kannalta
113819114100>>
Viennin ja ulkomaankaupan kannalta
2739594100>>
Yleensä yritystoiminnan kannalta
21407103120>>
Maamme hintatason kannalta
3035134390>>
Työllisyyden kannalta
92422188130>>
Itsenäisyyden/itsemääräämisoikeuden kannalta
23313016120>>
Omistusoikeuden kannalta
37312810140>>
Olojen vakauden kannalta
51230238150>>
Sosiaaliturvan kannalta
34302815140>>
Ympäristönsuojelun kannalta
102918159120>>
Kulttuurin kannalta
23331684110>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi