Kansainvälisen talouden muuttuessa, millä Suomi Teidän nähdäksenne elää tulevaisuudessa? Mitkä ovat Suomen mahdollisuudet viedä ulkomaille:

Vuosi 1991

tieto puuttuu
erittäin hyvät
melko hyvät
vaikea sanoa
melko huonot
erittäin huonot


Teollisuustuotteet yleensä
847221510>>
Paperi, kartonki, selluloosa
31528300>>
Sahatavara, vaneri, puulevyt
234915700>>
Paperikoneet, teollisuuden koneet
284914300>>
Ns. tietotaito ja suunnittelupalvelut
223924910>>
Pankki-, rahoitus- ja vakuutuspalvelut
28373990>>
Elintarvikkeet, maataloustuotteet
5181737180>>
Televisiot, tietokoneet, elektroniikka
933232540>>
Ympäristönsuojeluteknologia
184325710>>
Öljyjalosteet, kemialliset tuotteet
3163232100>>
Vaatteet, tekstiilit, kengät
6171542150>>
Laivat, jäänmurtajat
2145171010>>
Ns. design-tuotteet, suomalainen muotoilu
1935251320>>
Rakentaminen, rakennusten korjaustyö
1340211740>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi