Maamme kansainvälistyessä suomalaisten yhteydet ulkomaille lisääntyvät. Miten asia on Teidän kohdallanne?

Vuosi 1989

tieto puuttuu
en
kyllä


Oletteko milloinkaan käynyt ulkomailla?
9890>>
Oletteko käynyt useammassa kuin kolmessa eri maassa?
44530>>
Tunnetteko yhtään Suomessa asuvaa ulkomaalaista?
39580>>
Onko teillä ystäviä, tuttavia tai sukulaisia ulkomailla?
18800>>
Oletteko ollut ulkomailla työssä tai opiskelemassa?
78200>>
Osaatteko suomen ja/tai ruotsinkielen lisäksi muita kieliä?
48500>>
Seuraatteko ulkomaisia sanoma- tai aikakauslehtiä?
73250>>
Haluaisitteko joskus asua, opiskella tai työskennellä ulkomailla pitempiaikaisesti?
52460>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi