Koulutus ja kasvatus ovat kansakuntamme tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita. Mitä mieltä Te olette seuraavista koulutuskysymyksistä?

Vuosi 1989

tieto puuttuu
nykyisin liiallista
nykyisin sopivaa
nykyisin liian vähäistä
en osaa sanoa


Opettajien työn yleinen arvostus
5325380>>
Koulutukseen käytettävien varojen määrä
42951140>>
Lahjakkaiden oppilaiden mahdollisuudet saada erityisopetusta
22756120>>
Yritysten panostukset henkilöstönsä koulutukseen
23448140>>
Opetusministeriön ja kouluhallituksen määräysvalta oppilaitoksissa
39352210>>
Tieteelliseen tutkimustoimintaan käytettävien varojen määrä
52247230>>
Matematiikan ja muiden luonnontiet. aineiden osuus kouluopetuksessa
65321180>>
Kulttuurin ja taideaineiden osuus kouluopetuksessa
93635170>>
Kansainvälisyyteen opettavan aineksen osuus opetuksessa
32747200>>
Ammatillisen koulutuksen arvostus suhteessa yleissivistävään koul.
32262100>>
Opettajien määräysvalta luokassa
74039120>>
Ammatillisen aikuiskoulutuksen määrä
24138160>>
Käytöstapojen opettaminen kouluissa
2207060>>
Vanhempien osallistuminen koulun toimintaan
12857110>>
Vieraiden kielten valinnanmahdollisuudet
25826100>>
Sukupuolen korostuminen koulutusalavalinnoissa
26416250>>
Tietotekniikan opetus kouluissa
33338230>>
Opiskelupaikkojen määrä, korkeakouluissa
33341200>>
Yliopistojen ja korkeakoulujen hajasijoittaminen maan eri puolille
64134160>>
Pääsyvaatimukset opetusalalle ja ammattitaitovaatimukset alalla
144312280>>
Opettajien itsenäinen päätäntävalta työssään
43535230>>
Yritysten tarpeiden huomioon ottaminen koulutuksessa
32541270>>
Insinöörikoulutuksen määrä maassamme
12468310>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi