Millaiseksi arvioitte seuraavien asioiden tilan Suomessa?

Vuosi 1987
Kysymyspatteria on kysytty myös: 1989 1987
tieto puuttuu
varsin hyvä
melko hyvä
vaikea sanoa
melko huono
varsin huono


Kansalaisten aineellinen hyvinvointi
30613200>>
Yleinen yhteiskuntamoraali
438203040>>
Yksilön vaikutusmahdollisuudet
1141053180>>
Kansalaisten tasa-arvoisuus
640132990>>
Nuorten asema
737113390>>
Yleinen yhteiskuntasopu
750221520>>
Luonnon ja ympäristön tila
445123150>>
Valtiojohdon toiminta
436292250>>
Lapsiperheiden asema
640113190>>
Kansalaisten henkinen hyvinvointi
436203070>>
Elämän turvallisuus
1047142160>>
Eläkeläisten asema
1043132570>>
Kansallisen kulttuurin asema
841331220>>
Työttömien asema
4171140240>>
Väkivallan tai terrorismin uhka
6173027150>>
Tulojen jakaantuminen
1222035160>>
Yksityisten yritysten toimintaedellytykset
430253070>>
Syntyvyys
531193570>>
Ihmisten onnellisuus
334282660>>
Kansalaisvapaudet
264715720>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi