Millaiseksi arvioitte seuraavien asioiden tilan Suomessa?

Vuosi 1989
Kysymyspatteria on kysytty myös: 1989 1987
tieto puuttuu
varsin hyvä
melko hyvä
vaikea sanoa
melko huono
varsin huono


Kansalaisten aineellinen hyvinvointi
26635310>>
Yleinen yhteiskuntamoraali
339203040>>
Yksilön vaikutusmahdollisuudet
1151251190>>
Kansalaisten tasa-arvoisuus
4361334120>>
Nuorten asema
639123390>>
Yleinen yhteiskuntasopu
749201740>>
Luonnon ja ympäristön tila
2361137110>>
Valtiojohdon toiminta
333292480>>
Lapsiperheiden asema
4351233130>>
Kansalaisten henkinen hyvinvointi
231203590>>
Elämän turvallisuus
951112060>>
Eläkeläisten asema
742142590>>
Kansallisen kulttuurin asema
744331120>>
Työttömien asema
8291432150>>
Väkivallan tai terrorismin uhka
7174022100>>
Tulojen jakaantuminen
1191638230>>
Yksityisten yritysten toimintaedellytykset
536262450>>
Syntyvyys
3221544130>>
Ihmisten onnellisuus
231302870>>
Kansalaisvapaudet
245312720>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi