Kuinka todennäköisenä Te pidätte seuraavien työtä ja työelämää koskevien kehitysilmiöiden etenemistä maassamme lähivuosien aikana?

Vuosi 2010

Väistämätöntä
Todennäköistä
Vaikea sanoa
Ei kovin todennäköistä
Epätodennäköistä


Varmat, 'elinikäiset' työpaikat loppuvat vähitellen kokonaan
145815111>>
Osapäivätyö lisääntyy suhteessa kokopäivätyöhön
13701251>>
Ay-liikkeen asema ja vaikutusvalta heikkenevät
13463192>>
Työehdoista aletaan sopia paikallisesti/yrityskohtaisesti
13582171>>
'Keikka-' ja projektiluonteiset työsuhteet (pätkätyöt) yleistyvät
2169820>>
Yrittäjyydestä tulee yhä useamman vaihtoehto palkkatyölle
84534121>>
Ihmiset oppivat hyväksymään epävarmuuden työn jatkuvuudesta
114523174>>
Töistä tulee itsenäisempiä, kiinnostavampia ja henkisesti palkitsevampia
31842316>>
Naisten osuus johtotehtävissä kasvaa
114630121>>
Kiire ja stressi lisääntyvät
27531640>>
Teollisuudessa syntyy merkittävästi uusia työpaikkoja
18334810>>
Palvelualoilla syntyy merkittävästi uusia työpaikkoja
95424122>>
Eläke-ehdot tiukentuvat
30591010>>
Työpaikkojen ilmapiiri kiristyy/huononee
14443381>>
Mahdollisuudet valita omat työtehtävät kasvavat
21535408>>
Ikääntyneet jatkavat työelämässä merkittävästi nykyistä pidempään
95122154>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi