Jos kansainvälistymiskehitys etenee voimakkaana, kuinka todennäköisenä Te pidätte seuraavien asioiden toteutumista Suomessa?

Vuosi 1989

tieto puuttuu
todennäköistä
vaikea sanoa
epätodennäköistä


Elintaso maassamme kohoaa
4329250>>
Työttömyys vähenee
1826530>>
Yritysten toimintaedellytykset paranevat
4834150>>
Kulttuurielämä rikastuu
5528140>>
Maassamme perustetaan paljon uusia yrityksiä
4136200>>
Suomalainen kulttuuri vähitellen häviää
2024530>>
Isänmaallisuus/kansallisuustunne katoaa
2020580>>
Sosiaaliturva heikkenee maassamme
2227480>>
Tyhjänpäiväinen roskaviihde valtaa kodit
5618230>>
Maamme puolueettomuus vaarantuu
1427570>>
Maahamme tulee paljon ulkomaalaisia
4225300>>
Suomenkielen asema vaarantuu
1415680>>
Maahamme siirtyy paljon ulkomaisia yrityksiä
2834350>>
Maastamme siirtyy paljon yrityksiä ulkomaille
4931160>>
Pääomamme karkaavat ulkomaille
4134230>>
Kansallinen itsemääräämisoikeutemme heikentyy
2325490>>
Perinteiset arvot murtuvat ja unohtuvat
3423400>>
Tiedon kulku maiden välillä lisääntyy ja vapautuu
831140>>
Maaseutu ja syrjäalueet autioituvat
4325300>>
Tieteiden taso maassamme nousee
6127100>>
Levottomuudet, huumeet ja aids leviävät maahamme
5723180>>
Sulkeutunut kansanluonteemme avautuu
2435380>>
Ympäristön- ja luonnonsuojelu vaikeutuu
3928310>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi