Osallistuminen järjestötoimintaan:

Vuosi 1985

Tieto puuttuu
Toimin aktiivisesti
Olen jäsen
Tulevaisuudessa voisin toimia aktiivisesti
Ei kiinnosta/koske minua


Poliittiset puolueet
31214630>>
Ammattiyhdistystoiminta
43712400>>
Seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt
63010460>>
Urheiluseurat
91820430>>
Maanpuolustus
3624540>>
Kotiseututyö
4337450>>
Eläkeläisjärjestöt
2628540>>
Nuorisotoiminta
7527480>>
Luonnonsuojelujärjestöt
2445380>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi