Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn heikentymisen syyt:

Vuosi 2013

Erittäin tärkeä syy
Melko tärkeä syy
Ei kovin tärkeä syy
Ei lainkaan tärkeä syy
Ei osaa sanoa


Innovatiivisuuden puute yrityksissä
13482289>>
Henkilöstön liian korkeat palkankorotukset
82839196>>
Liian korkeat työvoiman sivukulut (mm. eläke- ja muut sosiaaliturvamaksut)
143632126>>
Suomalaisen sisun, 'tekemisen meiningin' puute
123828175>>
Kilpailijamaiden yritysten kehittyminen suomalaisia yrityksiä nopeammin
22511557>>
Valtion tukitoimien vähäisyys
624382012>>
Suomen EMU-jäsenyys ja euro
916283116>>
Yritysten johdon ylisuuret palkat ja korvaukset
41291975>>
Huono työilmapiiri yrityksissä
23481758>>
Liian kireä verotus
163431117>>
Riskejä välttelevä ilmapiiri yhteiskunnassa
134327710>>
Liian tiukat ympäristömääräykset
61540309>>
Yritysten johdon tekemät strategiset virheet
304810210>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi