Arvio toimenpiteistä, joilla Suomi palaisi taloudellisen kasvun uralle:

Vuosi 2013

Hyväksyisin ehdottomasti
Hyväksyisin melko varmasti
Vastustaisin melko varmasti
Vastustaisin ehdottomasti
Ei osaa sanoa


Eläkeiän alarajan nostaminen vähintään kahdella vuodella
163426195>>
Yleisestä asevelvollisuudesta luopuminen
142127325>>
Yritysten tuloveron (yhteisövero) reipas keventäminen
837291214>>
Työmarkkinajärjestöjen vallan rajaaminen uudistusten läpiviennin nopeuttamiseksi
926262118>>
Tutkimuksen rahoituksen huomattava kasvattaminen
165213217>>
Kuntapalveluiden tuotannon avaaminen kilpailulle
838281312>>
Työttömyysturvan ehtojen tiukentaminen
103029228>>
Palkkojen jäädyttäminen nykytasolleen
53429239>>
Tuntuvat leikkaukset julkisissa palvelumenoissa
62039269>>
Ansiotuloveron reipas keventäminen
1637261110>>
Vuosittaisen työajan pidentäminen
42338277>>
Opiskeluaikojen lyhentäminen rajaamalla ilmaista opinto-oikeutta
154221167>>
Uusien valtionyhtiöiden perustaminen valituille aloille
144612423>>
Maahanmuuton huomattava lisääminen
628272514>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi