Arvio suomalaisten tasa- tai eriarvoisuudesta:

Vuosi 2014

Hyvin tasa-arvoisia
Melko tasa-arvoisia
Melko eriarvoisia
Hyvin eriarvoisia
En osaa sanoa


Tulonjaon/taloudellisen toimeentulon kannalta
22439323>>
Terveyden kannalta (sairastavuus, mahdollisuus saada hoitoa ym.)
104228192>>
Koulutusmahdollisuuksien kannalta
31521232>>
Yleensä eteenpäinpääsymahdollisuuksien/urakehityksen kannalta
12532563>>
Sukupuolten tasa-arvon kannalta
19581543>>
Sukupolvittain/ikäryhmittäin vertaillen (esim. suuret ikäluokat vs. muut)
64632106>>
Asuinkunnittain vertaillen (esim. kaupungit vs. maaseutu)
22943215>>
Alueellisesti vertaillen (esim. etelä ja pohjoinen)
32542247>>
Ammattiryhmittäin vertaillen (palkkataso, työtehtävien arvostus)
22445253>>
Verotuksellisesti (erityyppisten tulojen verotus, veroprogressio)
33232258>>
Oikeudellisesti (yhdenvertaisuus lain edessä)
214418125>>
Poliittisesti (poliittiset oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet)
17481889>>
Sananvapauden kannalta (mahdollisuus saada mielipiteensä julki)
28501353>>
Etniseltä kannalta/syntyperän suhteen (esim. kantaväestö vs. maahanmuuttajat)
52841207>>
Kokonaisuutena ajatellen väestöryhmien hyvinvointieroja maassamme
44833105>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi