Arvio suomalaisen koulutuksen tasosta kansainvälisesti:

Vuosi 2014

Maailman ehdotonta huippua
Melko hyvä
Keskiverto
Melko huono
Häntäpäässä
En osaa sanoa


Varhaiskasvatus (mm. päiväkodit ja esiopetus)
235815103>>
Peruskoulutus
285712201>>
Koulun onnistuminen kasvatustehtävässään (mm. käytös, elintavat, kansalaisuus)
530421842>>
Toiseen asteen koulutus (ammattikoulut ja lukiot)
115923412>>
Korkeakoulutus yleensä (yliopistot ja ammattikorkeakoulut)
185717206>>
Aalto-yliopisto
1634122136>>
Helsingin yliopisto
1440131032>>
Tieteen ja tutkimuksen taso
1847203111>>
Koulun lapsille ja nuorille antamat valmiudet pärjätä elämässä
642351223>>
Koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoisuus
264122712>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi