Missä määrin niin sanottu johtajuusvaje johtuu seuraavista tekijöistä:

Vuosi 2015

Hyvin paljon
Melko paljon
Vaikea sanoa
Melko vähän
Ei lainkaan


Päättäjät ovat liian kokemattomia?
213820192>>
Poliitikot tavoittelevat liiaksi omaa etuaan?
45371170>>
Suomen puoluekenttä on liian hajanainen?
233625142>>
Poliitikot pelkäävät gallupeja, kansan tuomiota?
36411571>>
Päätöksentekijät ovat vieraantuneet suomalaisten arjesta?
47361060>>
Poliitikot pelkäävät median reaktioita ja kielteistä julkisuutta?
43381450>>
Päätöksenteosta liian suuri osa on siirtynyt EU:hun?
273319183>>
Pääministerin asema on liian heikko?
92037277>>
Poliitikot hakevat populistisia pikavoittoja?
36421741>>
Byrokratian asema on liian vahva?
38332171>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi