Veroa tulisi:

Vuosi 2015

Tuntuvasti korottaa
Hieman korottaa
Pitää nykyisellään
Hieman alentaa
Tuntuvasti alentaa
En osaa sanoa


Ansiotulojen (työ- ja eläketulojen) verotus
084132153>>
Yhteisöverotus (yritysten tulovero)
318392569>>
Pääomatulojen verotus
1836261146>>
Perintö- ja lahjaverotus
3102827293>>
Kiinteistöverotus
1104724108>>
Energia- ja polttoaineverotus
3143430154>>
Alkoholiverotus
22272613112>>
Kulutuksen verotus yleensä (yleinen arvonlisäverokanta)
219422594>>
Ruuan arvonlisäverotus
152840233>>
Kokonaisveroaste eli kerättävät verot kokonaisuudessaan
019382978>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi