Millaisina pidätte seuraavia keinoja Suomessa tehtävän työn lisäämiseksi:

Vuosi 2015
Kysymyspatteria on kysytty myös: 2015 2020
Erittäin hyvä keino
Melko hyvä keino
Melko huono keino
Erittäin huono keino
En osaa sanoa


Viikoittaisen työajan pidentäminen?
42038344>>
Varhais- tai työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn rajoittaminen?
42340276>>
Vanhuuseläkeiän nostaminen työurien pidentämiseksi?
52439274>>
Nuorten opintojen vauhdittaminen, työurien pidentäminen alkupäästä?
33451444>>
Uusien taloudellisten kannustimien tarjoaminen työuriaan jatkaville iäkkäille?
22501575>>
Vuosittaisen työajan pidentäminen lomia lyhentämällä?
31234474>>
Työikäisen väestön lisääminen maahanmuuttoa edistämällä?
72723339>>
Työttömyyskorvausten saannin ehtojen tiukentaminen?
162927217>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi