Kuinka hyvin tai huonosti terveydenhuolto mielestänne nykyisin toimii seuraavien asioiden suhteen:

Vuosi 2015

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Melko huonosti
Erittäin huonosti
En osaa sanoa


Lääkäriin pääsyn nopeus kuntien terveyskeskuksissa?
437321710>>
Terveysongelmien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen?
218462410>>
Kansalaisten tasa-arvoisuus terveydenhuollossa?
528342310>>
Jonotusajat leikkauksiin ja muuhun erikoissairaanhoitoon?
222372217>>
Kuntoutus, toimintakyvyn palauttaminen hoitojen jälkeen?
229281427>>
Asiakkaiden kuuntelu ja mielipiteiden huomioiminen palveluissa?
226401814>>
Valinnanvapaus, mahdollisuus itse valita hoitopaikka ja hoitava taho?
327401615>>
Palvelut ovat riittävän lähellä?
12532285>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi