Miten seuraavat väitteet ja luonnehdinnat vastaavat sitä kuvaa, joka Teillä on nykyisestä Venäjästä:

Vuosi 2015

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vaikea sanoa
Melko huonosti
Ei lainkaan


Hyvä naapuri ja yhteistyökumppani?
33227335>>
Merkittävä sotilaallinen uhka?
143626194>>
Kehittyvä demokratia?
15195322>>
Keskusjohtoinen diktatuuri?
42401251>>
Epävakaa ja arvaamaton?
35481151>>
Tärkeä kauppakumppani?
3849931>>
Epäluotettava sopimuskumppani?
133436152>>
Kansalaiset ihmisinä miellyttäviä?
153927154>>
Nopeasti kehittyvä ja vaurastuva?
11332477>>
Eriarvoinen, suuret tulo- ja hyvinvointierot?
6028931>>
Osa eurooppalaista kulttuuripiiriä?
520214212>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi