Muuttaisitteko nykyisessä verojärjestelmässämme:

Vuosi 2011

Tuntuvasti korottaa
Hieman korottaa
Pitää nykyisellään
Hieman alentaa
Tuntuvasti alentaa
En osaa sanoa


Ansiotulojen (työ- ja eläketulojen) verotus, veroa tulisi...
1124528122>>
Yhteisöverotus (yritysten tulovero), veroa tulisi...
630361639>>
Pääomatulojen verotus, veroa tulisi...
273721735>>
Perintö- ja lahjaverotus, veroa tulisi...
4133321263>>
Kiinteistöverotus, veroa tulisi...
174526145>>
Energia- ja polttoaineverotus, veroa tulisi...
3122930242>>
Alkoholiverotus, veroa tulisi...
373321432>>
Kulutuksen verotus yleensä (yleinen arvonlisäverokanta), veroa tulisi...
215452594>>
Ruuan arvonlisäverotus, veroa tulisi...
023338261>>
Kokonaisveroaste eli kerättävät verot kokonaisuudessaan, veroa tulisi...
127382257>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi