Mikä olisi sinun mielestäsi oikea taso seuraavista asioista sopimiseen?

Vuosi 2016
Kysymyspatteria on kysytty myös: 2016 2019
Työpaikkataso
Liittotaso
Valtakunnallinen taso (ns. tupo)
En osaa sanoa


Palkankorotukset
44272010>>
Työajan pituus
4523266>>
Lomien pituus
2829385>>
Ylityökorvaukset
3832265>>
Palkan alentaminen poikkeustilanteessa
5218228>>
Työaikajärjestelyt (joustot, työaikapankit, ym)
691795>>
Kannustinpalkkiot (bonukset)
786106>>
Irtisanomiskorvaukset ja muutosturva
1736425>>
Lomarahojen suuruus
2634365>>
Työntekijän koeajan pituus
4025315>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi