Millaiseksi näette Suomen sijoituksen seuraavissa asioissa?

Vuosi 2011

Kärjessä (yksin tai jaetusti)
Lähellä kärkeä
Kauempana kärjestä
Kaukana kärjestä
Listan loppupäässä
En osaa sanoa


Poliittisen järjestelmän ja demokratian toimivuus
116416514>>
Yhteiskunnan toimivuus kokonaisuutena/kaiken kaikkiaan
156513313>>
Aineellisen hyvinvoinnin taso/elintaso
116022511>>
Henkisen hyvinvoinnin taso/ihmisten onnellisuus
227451942>>
Peruskoulutuksen taso
40516101>>
Tieteen ja tutkimuksen taso
215518303>>
Yritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyky
43545916>>
Työelämän toimivuus, palkansaajien asema ja oikeudet
94830922>>
Sananvapauden ja muiden perusoikeuksien toteutuminen
39469311>>
Yhteiskunnan turvallisuus
37528211>>
Kansalaisten tasa-arvoisuus
134627931>>
Tulo- ja hyvinvointierojen vähäisyys
328421953>>
Sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden taso
175421521>>
Terveydenhuollon taso ja ihmisten terveydentila
125128621>>
Korruption (lahjonnan) vähäisyys
273819834>>
Maamme tunnettuus maailmalla/muissa maissa
217433062>>
Maamme imagon/Suomi-kuvan (brändin) myönteisyys
643341024>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi