Miten seuraavat asiat ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen osallistumiseesi?

Vuosi 2016

Lisännyt paljon
Lisännyt jonkin verran
Ei vaikutusta
Vähentänyt jonkin verran
Vähentänyt paljon


Sosiaalinen media
13374811>>
Uudet poliittiset puolueet ja liikkeet
2148121>>
Kansalaisaktivismi
3207330>>
Nettifoorumit
4227220>>
Populismi
298172>>
Vapaaehtoistoiminta
4227220>>
Kansalaisaloitteet
6385320>>
Kaupunginosa- ja kylätoiminta
2177920>>
Hyväntekeväisyys, lahjoittaminen
4316042>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi