Miten alla mainitut tehtävät tulisi mielestäsi järjestää kunnissa?

Vuosi 2017

Kunnan tulisi hoitaa kokonaan
Tulisi hoitaa yhteistyössä
Tulisi yksityistää kokonaan
En osaa sanoa


Lasten päivähoidon tuottaminen
217126>>
Infrastruktuurin rakentaminen (kadut, tiet, julkiset rakennukset, vesihuolto, ym.)
325863>>
Työllistämistoiminta (esim. kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen)
226845>>
Yleisten urheilu- ja virkistyspaikkojen (urheilukentät ja -hallit, ym.) ylläpito
246294>>
Kunnan toiminnassa käytettävien kiinteistöjen omistaminen
484058>>
Katujen ja teiden ylläpito
355662>>
Museoiden ja kulttuuripaikkojen ylläpito
2856115>>
Koulupalveluiden tuottaminen
663003>>
Maankäytöstä päättäminen
642717>>
Kirjastopalveluiden tuottaminen
642835>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi