Arvioikaa mahdollisia kehityskulkuja erikseen sen mukaan, kuinka toivottavana pidätte sen toteutumista seuraavan 10 vuoden aikana:

Vuosi 2017

Hyvin toivottavaa
Melko toivottavaa
Vaikea sanoa
Melko epätoivottavaa
Hyvin epätoivottavaa


Iso-Britannia peruu päätöksensä jättää EU (Brexit)
2431231110>>
EU hajoaa
1010192834>>
Eurosta luovutaan ja kansalliset valuutat otetaan uudelleen käyttöön
1212172930>>
Suomi luopuu eurosta
1312162931>>
Ison-Britannian lisäksi myös muita maita (esimerkiksi Ranska) eroaa EU:sta
106192342>>
EU kehittyy liittovaltioksi
27312732>>
Suomi eroaa EU:sta
129182634>>
Euroopan yhdentyminen pysähtyy ja EU muuttuu nykyistä löyhemmäksi valtioiden liitoksi
132036219>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi