Arvioi yhteiskunnallisia vaikuttajia erikseen sen mukaan, pidätkö kyseisen vaikuttajan valtaa maassamme tällä hetkellä liian suurena, sopivana vai liian pienenä?

Vuosi 2017

Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Ammattiyhdistysliike
434710>>
Eduskunta
187111>>
Euroopan unioni, EU
59401>>
Hallitus
33616>>
Kirkko
32617>>
Kuntien päätöksentekijät
127711>>
Luonnonsuojelijat
285220>>
Ns. markkinavoimat
56404>>
Oikeuslaitos
77320>>
Pankit
40592>>
Perhe
27028>>
Poliisi
36730>>
Poliittiset puolueet
33643>>
Puolustusvoimat
58312>>
Suuryritykset
52462>>
Tasavallan presidentti
25643>>
Tiedotusvälineet, media
44515>>
Työnantajajärjestöt
37585>>
Virkamiehistö
26686>>
Yksityinen kansalainen
14257>>
Yleensä kansalaisjärjestöt
46134>>
Yliopistot ja korkeakoulut
36136>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi