Missä määrin seuraavat vaikuttavat mielestänne poliittisiin päätöksiin:

Vuosi 2011

Paljon
Jonkin verran
Vähän/ei lainkaan


Ammattiyhdistysliike
37585>>
Työnantajajärjestöt
47503>>
Ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt
195724>>
Erilaiset eturyhmät ja niiden lobbarit yleensä
275616>>
Valtion ja kuntien johtavat virkamiehet
47476>>
Suuryritykset
58393>>
Nk. markkinavoimat
58393>>
Talouden globalisaatio, riippuvuus muista maista
55415>>
Media, tiedotusvälineet
41527>>
Euroopan unioni, EU-jäsenyys
77212>>
EMU-jäsenyys ja eurovaluutta
60363>>
Erilaiset epäviralliset 'hyväveliverkostot'
364816>>
Poliitikkojen lahjonta/korruptio
214534>>
Äänestäjät, kansalaismielipide
135334>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi