Onko seuraavilla elämänalueilla suomalaisessa yhteiskunnassa liian vähän, sopivasti vai liikaa vapautta:

Vuosi 2018

Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän
En osaa sanoa


Yrittäminen ja yritystoiminta?
4404610>>
Asuminen, rakentaminen ja maankäyttö?
549388>>
Julkinen terveydenhuolto?
3582910>>
Koulutus ja opiskelu?
369225>>
Alkoholin hankinta ja kuluttaminen?
1844325>>
Samaa sukupuolta olevien avioliitot?
1848249>>
Työnteko työpaikoilla?
3652110>>
Markkinatalous ja kilpailu?
11551915>>
Metsästys ja kalastus?
8631514>>
Eri kulttuurien tapojen ja rituaalien harjoittaminen?
2054917>>
Eri uskontojen harjoittaminen?
2061613>>
Samaa sukupuolta olevien adoptiot?
19303022>>
Kasvatus ja perhe-elämä?
775116>>
Liikenne (esim. ajonopeudet)?
771174>>
Taide?
9651016>>
Luonnossa liikkuminen ja jokamiehen oikeudet?
38854>>
Uhkapelaaminen?
3443517>>
Itsensä ilmaiseminen sosiaalisessa mediassa?
325667>>
Ilmaisun- ja sananvapauden käyttö yleensä?
1271116>>
Työmarkkinat ja työehdoista sopiminen?
9512812>>
Elintavat (ruoka, alkoholi, tupakka, liikunta)?
969147>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi