Vastaa näkemyksiä maahanmuutosta:

Vuosi 2018

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vaikea sanoa
Melko huonosti
Erittäin huonosti


Maamme ulkomaalaispolitiikka on liian tiukkaa ja torjuvaa
513243622>>
Ulkomaalaiset vievät liiaksi työpaikkoja suomalaisilta
58204621>>
Ulkomaalaiset ovat rikkaus maamme kulttuurille ja henkiselle ilmapiirille
935241912>>
Vain harvat turvapaikkaa hakevat ovat todellisessa hädässä
212427198>>
Maahanmuuttajat hyödyttävät maamme taloutta
830291914>>
Työelämä tarvitsee enenevästi maahanmuuttajia
1036252010>>
Pakolaiset saavat paljon paremmat sosiaaliedut kuin suomalaiset
2123231518>>
Tulijat eivät kunnioita riittävästi maamme tapoja ja elämänmuotoa
302821174>>
Rikollisuus ja levottomuudet lisääntyvät ulkomaalaisten myötä
273120184>>
Suomalaisten suhtautumisessa ulkomaalaisiin on paljon rasismia
153820208>>
Ulkomaalaiset ovat yleisesti ottaen kunnollisia ja sympaattisia ihmisiä
154327114>>
Tulijat haluavat vain hyötyä elintasostamme ja sosiaaliturvastamme
222722237>>
Suomen tulee ottaa vastaan ulkomaalaisia jo täyttääkseen kansainväliset velvoitteensa
1233192017>>
Erilaisista etnisistä ryhmistä peräisin olevat eivät koskaan voi sopeutua oloihimme
1021193615>>
Avioliitot ulkomaalaisten kanssa parantavat kansamme geeniperimää
1021332016>>
Ulkomaalaisten maahanmuuttoa tulisi rajoittaa nykyisestä
202324249>>
Tiukka 'rajat kiinni'-politiikka on häpeäksi maamme maineelle sivistysvaltiona
2329142014>>
Ulkomaalaisilla on paljon myönteistä annettavaa maallemme
94225186>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi