Miten seuraavien asioiden tulisi painottua tulevan hallituksen toiminnassa:

Vuosi 2011

Paljon enemmän
Hieman enemmän
Kuten nykyisin
Hieman vähemmän
Paljon vähemmän
En osaa sanoa


Työllisyyden parantaminen/työttömyyden vähentäminen
60318000>>
Valtiontalouden hoitaminen, tarkka taloudenpito
443617101>>
Valtion velkaantumisen pysäyttäminen/hillitseminen
443419201>>
Verotuksen alentaminen
1427351572>>
Köyhyyden poistaminen, syrjäytymisen estäminen
513215110>>
Sosiaaliturvan kehittäminen yleensä
253533611>>
Maamme NATO-jäsenyyden edistäminen
5921163811>>
Terveydenhuollon kehittäminen, hoidonsaannin turvaaminen
384021100>>
Koulutuksen kehittäminen, koulutukseen panostaminen
193741200>>
Ympäristönsuojelu
1926411040>>
Palkansaajien asema, työelämän kehittäminen
243735311>>
Yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan vahvistaminen
214230412>>
Työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen
173733724>>
Sosiaaliturvan väärinkäytön estäminen
443021311>>
Kasvukeskusten ongelmien helpottaminen
123739614>>
Maaseudun ja syrjä-alueiden ongelmien helpottaminen
313823412>>
Rikollisuuden torjunta
392830101>>
Ulkomaalaisten/siirtolaisten maahanmuuton edistäminen
3123222282>>
Markkinaehtoisuuden ja kilpailun edistäminen
623471456>>
EU-asiat, aktiivisuus unionin kehittämisessä
719461683>>
Ulkosuhteiden hoito, aktiivisuus ulkopolitiikassa
62259823>>
Yritystoiminnan sääntely ja valvonta
721511325>>
Kuntien talouden ja palvelujen turvaaminen
264724201>>
Kehitysyhteistyö, kehitysmaiden auttaminen
5134222172>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi