Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan:

Vuosi 2019

Paljon enemmän
Hieman enemmän
Kuten nykyisin
Hieman vähemmän
Paljon vähemmän
En osaa sanoa


Työllisyyden parantaminen, työttömyyden vähentäminen?
294123304>>
Valtion velkaantumisen pysäyttäminen?
173331937>>
Verotuksen keventäminen?
1020391587>>
Köyhyyden poistaminen, syrjäytymisen estäminen?
413618213>>
Sosiaalietuuksien tason korottaminen?
1224361586>>
Maamme NATO-jäsenyyden edistäminen?
8726142817>>
Terveydenhuollon kehittäminen, hoidonsaannin turvaaminen?
394114213>>
Valinnanvapauden lisääminen terveydenhuollossa?
7203513187>>
Koulutuksen rahoituksen lisääminen?
333922114>>
Ympäristönsuojelusäädösten tiukentaminen?
2427281154>>
Työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen?
2033241059>>
Kasvukeskusten ongelmien helpottaminen?
930408211>>
Maaseudun ja syrjäalueiden ongelmien helpottaminen?
263821736>>
Rikollisuuden torjunta?
373522114>>
Maahanmuuton edistäminen?
4123019277>>
Markkinaehtoisuuden ja kilpailun edistäminen?
51737171411>>
EU-asiat, aktiivisuus unionin kehittämisessä?
1032386311>>
Ulkosuhteiden hoito, aktiivisuus ulkopolitiikassa?
72853229>>
Kehitysyhteistyö, kehitysmaiden auttaminen?
6173819146>>
Talouskasvun kiihdyttäminen?
822421269>>
Julkisten menojen leikkaaminen/kasvun hillitseminen?
1226291698>>
Työperäisen maahanmuuton lisääminen?
10313210116>>
Ilmastonmuutoksen torjuminen?
332725663>>
Tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen lisääminen?
263824427>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi