Muuttaisitteko nykyistä verojärjestelmäämme jollakin tavoin seuraavien veromuotojen osalta?

Vuosi 2019

Tuntuvasti korottaa
Hieman korottaa
Pitää nykyisellään
Hieman alentaa
Tuntuvasti alentaa
En osaa sanoa


Veroa tulisi... Ansiotulojen (työ- ja eläketulojen) verotus
1104629113>>
Veroa tulisi... Yhteisöverotus (yritysten tulovero)
630441029>>
Veroa tulisi... Pääomatulojen verotus
173034846>>
Veroa tulisi... Perintö- ja lahjaverotus
483025285>>
Veroa tulisi... Kiinteistöverotus
185123107>>
Veroa tulisi... Energia- ja polttoaineverotus
5193821125>>
Veroa tulisi... Alkoholiverotus
1929341043>>
Veroa tulisi... Kulutuksen verotus yleensä (yleinen arvonlisäverokanta)
112512375>>
Veroa tulisi... Ruuan arvonlisäverotus
113738203>>
Veroa tulisi... Kokonaisveroaste eli kerättävät verot kokonaisuudessaan
122461957>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi