Kuinka mahdollisina pidät seuraavien ilmastotekojen toteuttamista nykyisessä elämäntilanteessasi:

Vuosi 2019

Täysin mahdollista
Osittain mahdollista
Vaikea sanoa
Lähes mahdotonta
Täysin mahdotonta


Lihan syömisestä luopuminen?
182982124>>
Yksityisautoilun lopettaminen?
141772141>>
Siirtyminen kotitaloudessa kokonaan uusiutuvan energian käyttöön?
173522188>>
Luopuminen lentomatkustamisesta?
2927121914>>
Henkilökohtaisten hyödykkeiden (esim. vaatteet) kulutuksen puolittaminen?
304011145>>
Bensiini- tai dieselkäyttöisestä autosta luopuminen?
1817122528>>
Lentomatkojen päästöjen täysimääräinen hyvittäminen lisämaksuilla?
302922109>>
Energian käytön vähentäminen kotitaloudessa (esim. huonelämpötilan laskeminen)?
224411176>>
Maitotuotteiden käytön lopettaminen?
132992524>>
Hiilinielujen kasvattamisen rahoittaminen (esim. tukemalla metsityshankkeita)?
19392787>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi